Δομημένη καλωδίωση

Μία εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από ένα σύνολο καλωδίων και υλικών (πρίζες, κατανεμητές, κλπ) το οποίο πραγματοποιεί τη μετάδοση φωνής και των δεδομένων σε ένα κτήριο. Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης είναι «ανοιχτής» αρχιτεκτονικής, χρησιμοποιώντας τυποποιημένα υλικά και τοπολογία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση. Με ένα σύστημα καλωδίωσης μπορούμε να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των παρακάτω:

  • Πυρασφάλεια - πυρανίχνευση
  • Σύστημα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης
  • Σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας
  • Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και εξαερισμού
  • Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο Η/Υ)
  • Μεταφορά φωνής (Τηλέφωνο - τηλεφωνικό κέντρο)
  • Μεταφορά εικόνας (Ψηφιακή τηλεόραση)
θερμοστάτης καλοριφέρ, θερμοστατης καλοριφερ, θερμοστάτης, θερμοστατης

Θερμοστάτης

φωτιστικό ασφαλείας, φωτιστικό ασφαλείας led

Φωτιστικό ασφαλείας

πυρανίχνευση, πυρανιχνευση

Πλήρες σύστημα πυρανίχνευσης

πυρανίχνευση, πυρανιχνευση

Μπουτόν πυρανίχνευσης

καμπινα, rack, δικτυο

Καμπίνα rack δικτύου

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός και πρόβλεψη για τις καλωδιώσεις σ' ένα νέο κτήριο με αποτέλεσμα να γίνεται εγκατάσταση καλωδίων σε διάφορα στάδια της κατασκευής. Προβλέποντας κατά την διάρκεια σχεδιασμού μίας οικοδομής το σύστημα καλωδίωσης πετυχαίνουμε οικονομία, απλοποίηση της εγκατάστασης, δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων και χρήση κοινών προδιαγραφών για όλη την καλωδίωση και τον τερματικό εξοπλισμό. Όλα τα υλικά που προορίζονται για δίκτυα δομημένης καλωδίωσης είναι πιστοποιημένα ανάλογα με τις επιδόσεις τους σε διάφορους ελέγχους και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • CAT 3: Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως 16 MHz (Για χρήση τηλεφωνικών σημάτων)
  • CAT 5: Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως 100MHz (Για χρήση τηλεφωνικών και σημάτων Η/Υ για δίκτυα 100Mbps)
  • CAT 5e η CAT 6: Χρησιμοποιείται για δίκτυα Η/Υ τεχνολογίας Gigabit Ethernet